RSS

Ân Điển Vô Biên

18 Th1


Tuliphantragiang

Không có một thử thách, một bệnh tật, một tội lỗi nào bạn đối diện có thể lớn hơn ân điển của Ngài. Chúa Giê-su đã trả dư cho bạn tại thập tự giá rồi. Khi bạn đối diện với một điều gì đó bất kì, bạn cần biết rằng vì điều đó mà Chúa Giê-su đã phải chết trên thập tự giá. Ngài đã mang tất cả mọi điều bất hạnh cho bạn, để rồi ngày hôm nay bạn nhận lấy mọi điều phước hạnh từ nơi Ngài.

Khi bạn nhìn thấy ân điển lớn lao của Đức Chúa Trời qua sự chết của Cứu Chúa Giê-su thay cho bạn, ân điển ấy sẽ không phải động lực để bạn vui thỏa trong tội lỗi và luông tuồng, nhưng sẽ là động lực để bạn sống thánh khiết, động lực để bạn đứng vững trong thử thách, động lực để bạn sống đắc thắng, đông lực để bạn sống mạnh mẽ, động lực để bạn sống vui mừng.

Giăng 1:16 Và từ nguồn sung mãn của Ngài, tất cả chúng ta đều nhận được ân điển càng thêm ân điển [Bản Hiệu Đính Truyền Thống].

Tít 3: 4-7
Nhưng từ khi lòng nhân từ của Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa chúng ta, và tình thương yêu của Ngài đối với mọi người ta đã được bày ra, thì Ngài cứu chúng ta, 5 không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài, bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh 6 mà Ngài đã rải ra trên chúng ta cách dư dật bởi Đức Chúa Jêsus Christ, Cứu Chúa chúng ta; 7 hầu cho chúng ta nhờ ơn (by His Grace ) Ngài được xưng công bình, trở nên con kế tự của Ngài trong sự trông cậy của sự sống đời đời.

Ê-phê-sô 2 :8 Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời.

Hoàng Tân
Nguồn FB

Advertisements
 

TÁM (8) Nguyên Tắc Tham Gia Phản Hồi Và Quyền Của Tulip Phan Trà Giang.............. Bạn đọc phản hồi bài viết do Tulip đăng tải xin tuân thủ tám (8) nguyên tắc sau đây: (1) Để lại danh tánh rõ ràng. (2) Chỉ được dùng một (1) nickname và một (1) địa chỉ email duy nhất. (3) Phản hồi KHÔNG ĐƯỢC LẠC ĐỀ. (4) VIẾT BẰNG TIẾNG VIỆT CÓ DẤU. (5) Tránh dùng Tiếng Anh trong trường hợp có thể. (6) PHẢI có tính xây dựng, KHÔNG ĐƯỢC BÔI NHỌ CÁ NHÂN. (7) Từ ngữ PHẢI trong sáng. (8) Nội dung PHẢI rõ ràng và tích cực. Tất cả những phản hồi VI PHẠM bất kỳ nguyên tắc nào của Tulip Phan Trà Giang sẽ được xóa và chuyển sang spam mà không cần thông báo trước. Quản Trị Và Điều Hành Blog: Tulip Phan Trà Giang.

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: