RSS

Your Choices Matter- Pastor Mark Trotter.

26 Th11


DC9

Tulip Châu Sa

Your Choices Matter
By Pastor Mark Trotter.

“Exit now if you made a wrong choice, Châu!”-Said The Lord, Jesus Christ.
choices-

Regardless of our age or stage of life, we’re all faced with CHOICES and DECISIONS that are far more important and far-reaching than we probably even realize. In light of that, could I take just a second today to remind all of us of three significant things about our CHOICES?

1) Our choices MATTER!
In fact, they matter A LOT! Not only do they DESCRIBE us—in time, they begin to DEFINE us! We become known by them. (Pro.4:23)

2) Our choices have CONSEQUENCES!
They’ll either have POSITIVE consequences or, they’ll have NEGATIVE ones—but they’ll ALWAYS have consequences! We obviously determine whether they’ll be POSITIVE or NEGATIVE based on whether we’re following the leading of the SPIRIT, or the leading of our own sinful FLESH when we’re making our choices. (Gal.6:7-8)

3) Our choices determine DIRECTION and DESTINY!
The fact is, y’all, we’re all gonna END UP somewhere in life. WHERE we END UP is anything but RANDOM though! When it’s all said and done, we’ll have gotten there, very simply, by the CHOICES we made. (Pro.4:26-27; Ps.119:59)

May we follow the advice the last surviving knight gave to Indiana Jones in The Last Crusade—which just happens to be the same advice God gave to us thru Solomon all the way thru The Book of Proverbs… “You must choose. But CHOOSE WISELY! For as the true Grail will bring you life, the false Grail will take it from you.”

happy1

 

TÁM (8) Nguyên Tắc Tham Gia Phản Hồi Và Quyền Của Tulip Phan Trà Giang.............. Bạn đọc phản hồi bài viết do Tulip đăng tải xin tuân thủ tám (8) nguyên tắc sau đây: (1) Để lại danh tánh rõ ràng. (2) Chỉ được dùng một (1) nickname và một (1) địa chỉ email duy nhất. (3) Phản hồi KHÔNG ĐƯỢC LẠC ĐỀ. (4) VIẾT BẰNG TIẾNG VIỆT CÓ DẤU. (5) Tránh dùng Tiếng Anh trong trường hợp có thể. (6) PHẢI có tính xây dựng, KHÔNG ĐƯỢC BÔI NHỌ CÁ NHÂN. (7) Từ ngữ PHẢI trong sáng. (8) Nội dung PHẢI rõ ràng và tích cực. Tất cả những phản hồi VI PHẠM bất kỳ nguyên tắc nào của Tulip Phan Trà Giang sẽ được xóa và chuyển sang spam mà không cần thông báo trước. Quản Trị Và Điều Hành Blog: Tulip Phan Trà Giang.

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: